Chỉ đạo khẩn về thông quan phế liệu


Ngày 28/2, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có chỉ đạo khẩn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thông quan cho doanh nghiệp (DN) nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...

.

Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng thu mua phe lieu nhom dong sat dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP (ngày 3/2/2019) và văn bản 1036/VPCP-TH (ngày 1/2/2019) về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Tại văn bản 1036/VPCP-TH, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng thu mua phe lieu gia cao sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại thông tư số 08/2018 và Thông tư số 09/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, báo cáo trước ngày 15/2/2019.

Tuy nhiên, Bộ TNMT chưa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư nói trên. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có điện Fax khẩn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, như sau:

Trong khi chờ Bộ TNMT ban hành thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ TNMTchỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Lực lượng hải quan không yêu cầu DN phải nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của sở TNMT nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất./.

475 Lượt xem

Cần bán website Social.itr.vn  ai thiện chí muốn mua gọi số 0949678047

What is stormgain

thue xe phan rang du lịch giá rẻ tại Ninh Thuận`````````dat nen phan rang giá rẻ **** can ho go vap - du an quan 9

Chuyên thu mua nhôm, thu mua sắt, thu mua đồng thu mua phế liệu giá cao hơn ngoài thị trường

* PrimeXBT What makes it so special and is it worth to try it out?