Asaka Riverside


Tong Quan Asaka Riderside Asaka Riderside – Khu phuc hop biet thu, nha pho va dat nen duoc quy hoach chu trong den yeu to canh quan moi truong va phong thuy.

.

Voi su menh cao ca cua Dia Oc Nam Phong la kien tao ra nhung khu dan cu va do thi mang xu huong khong gian tuoi mat cung hoa nhip voi thien nhien trong lanh, phu hop voi nhu cau song cua hau het khach hang dang mong doi.

Ngoai ra, su tien loi ve mot do thi van minh – hien dai ket noi cong nghe cua du an Asaka Riverside, chac chan se lam hai long khach hang va cac nha dau tu.

1.Tong Quan Asaka Riderside Asaka Riderside – Khu phuc hop biet thu, nha pho va dat nen duoc quy hoach chu trong den yeu to canh quan moi truong va phong thuy. Ten Du An : Asaka Riverside Gia : 12 Trieu/m² – 15 Trieu/m² Vi Tri : So 30 , TL 830 , Xa Luong Hoa , Huyen Ben Luc , Tinh Long An Du An Co Quy Mo : 205,911 m2 ( ~ gan 21 ha) Chu Dau Tu : Thinh Hung Group Don vi phat trien du an : Thanh Nam – Nam Phong Sai Gon . Mat do xay dung : 48% Duong du an chinh 30m , duong noi bo 13m. Duong di vao quang truong nhac nuoc 20m. Bao ve toan khu 24/24. Chi 2 suat mua tren cung 1 ho khau. Tra gop den 12 thang. Cam ket 12 thang ra cong chung 3 thang sau co so ten Quy Khach Hang . Tong lo 1200 san pham : Biet Thu – Shop House – Nha Pho . Xay dung tu do theo quy cach mau – toi da 3,5 tam la hoan cong . Phuong thuc Thanh Toan 50%,70%,95% do ha tang sap hoan thien. Thanh Toan 95% duoc xay dung. Su dung Dien Nuoc Am ( nuoc may Thuy Cuc Dien Luc Mien Nam ). Cac nen san lap bang mat duong .

asaka riverside

2. Vi tri Asaka Riverside Nam ngay mat tien duong Vanh Dai 4, trung tam Ben Luc, Long An. Voi vi tri dac dia, dat nen Asaka Riverside nam o phia Tay giap tinh lo 830 (Vanh Dai 4), gan cac tuyen duong giao thong huyet mach trong diem nhu: Quoc Lo 1A, cao toc Sai Gon – Trung Luong, cao toc Ben Luc – Long Thanh, ga Metro so 3A noi dai…Vi tri du an Asaka Riverside con tiem an rat nhieu loi ich vi hau het cac tuyen duong va cac tien ich tren dang duoc quy hoach xay dung hoac dang thi cong va mot khi hoan thien thi gia du an Asaka Riverside chac chan se dat nguong cao hon rat nhieu.

Phia Bac giap kenh cong cong Phia Nam giap kenh cong cong Phia Dong giap kenh Rach Mieu. Phia Tay giap Tinh lo 830 Cach trung tam huyen Ben Luc, Quoc lo 1A khoang 2km Cach trung tam hanh chanh TP Tan An – Long An khoang 25km #asaka

115 Lượt xem

binh dien center 2 - chung cư picity high park

- Năm mới chuẩn bị đến tiền lì xì tết vào đầu năm mới 2020 là tiền 2 usd có hình con chuộttiền con chuột để lì xì tết

thue xe phan rang du lịch giá rẻ tại Ninh Thuận

Chuyên thu mua nhôm, thu mua sắt, thu mua đồng phế liệu giá cao hơn ngoài thị trường

https://thietbilambanh.com kinh doanh các mặt hàng bếp như Máy trộn bột, Lò Làm Bánh, Máy đánh trứng, Máy dán ly dùng bịt miệng ly trà sữa, nước mía... và Tủ trưng bánh kem cho các cửa hàng bán kem